Söyleşiler

Özlem Hemiş | Çağdaş Sahnenin Seyri

İstanbul Üniversitesi Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji bölümünden lisans, Dokuz Eylül Üniversitesi Sahne Sanatları’ndan yüksek lisans ve İ.Ü. Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji’den doktora derecelerini aldı. Halen Kadir Has Üniversitesi Tiyatro bölümünde öğretim üyesi. “Estetik” sözcüğünün içine gömülü olan...

Uluç Esen | Sanat ve Zanaat İlişkisi

Oyuncu, yönetmen, oyun yazarı ve sahne tasarımcısı olarak 1995’ten beri profesyonel olarak çalışmaktadır. Beykent Üniversitesi Sahne ve Gösteri Sanatları Yönetimi bölümünde Dr. Öğretim üyesi olarak görev yapmakta; Bahçeşehir Üniversitesi İleri Oyunculuk Y.L. programında ders vermektedir.

Semih Çelenk | Türkiye'de Tiyatro Yapmak Salyangoz Satmak Mı?

İzmir’de doğdu. İlk orta öğrenimini İzmir’de tamamladı. 1989 yılında DEÜ Sahne Sanatları Bölümü’nden mezun oldu. 1991’de yüksek lisans ve 1997 yılında doktorasını bitirdi. 2001 yılında Doçent, 2007 yılında Profesör oldu. Halen DEÜ Sahne Sanatları Bölümü’nde Öğretim Üyesi ve Bölüm Başkanı olarak çalışmaktadır...

Fakiye Özsoysal / Elif Candan / Arda Öztürk | Tiyatroda Toplumsal Cinsiyet

Fakiye Özsoysal Fakiye Özsoysal, 1967 yılında doğdu. Lisans eğitimini Marmara Üniversitesi... Elif Candan Akademisyen (Dr. Öğr. Üyesi), tiyatro araştırmacısı, tiyatro eleştirmeni... Arda Öztürk 1982 yılında İstanbul’da doğdu. Tam burslu olarak kazandığı...

Hasibe Kalkan | Belgesel Tiyatro

Hasibe Kalkan, Hacettepe Üniversitesi'nde Alman Dili ve Edebiyatı eğitimini tamamladıktan sonra, Marmara Üniversitesi'nde ``Almanya'da Türk Kadın Yazarları``nı konu alan tezle Yüksek Lisans, İstanbul Üniversitesi'nde de ``Belgesel Tiyatro`` başlıklı tezle Doktora derecesini aldı. Çalışma alanları...

Yavuz Pekman | Türk Tiyatrosunda Estetik ve İdeoloji

Yavuz Pekman, 1969 yılında Bursa’da doğdu. Lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde, yüksek lisans ve doktora eğitimini İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji...

Kerem Karaboğa | Çağdaş Oyunculuk Yöntemlerinde Beden

1968’de İstanbul’da doğdu. 1993’te Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümü’nden mezun oldu. Yüksek Lisans ve Doktora eğitimini 1993-2001 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji Anabilim Dalı’nda tamamladı. 1994’te İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi...

Oğuz Arıcı | Oyun Yazarlığı ve Dramaturgi

İ.Ü. Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji Bölümü mezunu. Yüksek lisans ve doktorasını da aynı bölümde tamamladı. Çeşitli topluluklarda yazar, yönetmen ve dramaturg olarak görevler aldı. Bir çok üniversitede misafir öğretim üyesi olarak dersler verdi. Halen İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Tiyatro Eleştirmenliği...

Selen Korad Birkiye | Çağdaş Tiyatroda Dramaturgi

Doç. Dr. Selen Korad Birkiye, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyoloji bölümünden 1988 yılında mezun olmuş, yüksek lisansını aynı üniversite ve bölümde, pedagoji formasyonunu Yıldız Teknik Üniversitesi’nde, doktorasını 2004 yılında “Ankara Üniversitesi Güzel Sanatlar Eğitimi” bölümünde tamamlamıştır..

Bülent Sezgin | Eğitimde Oyunlaştırma, Drama ve Tiyatro Perspektifleri

1 Ekim 1976 tarihinde İzmir'de doğdu. İzmir Atatürk Lisesi'nden mezun olduktan sonra, Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi bölümünü ve İstanbul Kültür Üniversitesi Rejisörlük yüksek lisans programını bitirdi. “Avrupa’da Rejisörlük Kavramının Ortaya Çıkışı/Stanislavski...