Suzuki Method of Actor Training

04.11.2019-05.11.2019-06.11.2019-07.11.2019-08.11.2019 -09.11.2019

03

Kasım

Dünyaca tanınan yönetmen Tadashi Suzuki ve Toga Suzuki Kumpanyası (SCOT) tarafından geliştirilen Suzuki methodu, performans içindeki insan bedeninin bütünlüğünü yeniden kurmayı ve dolayısıyla bedenin içten gelen dışavurumcu kabiliyetlerini keşfetmeyi hedefler. Bunu, sahnedeki her ana duygusal ve fiziksel bağlılık kurmaya çalışırken; enerji, nefes, denge ve ses üzerinde farkındalık sağlamaya ve kontrol kurmaya yarayan sıkı egzersizler sayesinde yapar.

Tadashi Suzuki’nin “Oyunculuk Üzerine” makalesinden:

İnsan bedeninin, yaşamayı sürdürmesi için karşılanması gereken kesin ve temel ihtiyaçları vardır. Bir bebek herhangi bir bedensel farkındalık geliştirmeden hayatta kalabilir, ancak başkalarının yardımına muhtaçtır. Kalbi otomatik olarak atsa bile, beslenmesi gerekir. Bebek için bağımsız olmak, günlük ihtiyaçlarını karşılamak için ihtiyaç duyduğu temel fiziksel fonksiyonlarını bilinçli bir şekilde kontrol etmeyi öğrenmesini gerektirir. Bunlardan en önemlileri: (1) enerji üretimi, (2) nefes kalibrasyonu, ve (3) ağırlık merkezi kontrolüdür. Bu üç fenomen – enerji, oksijen, ve ağırlık merkezi – çıplak gözle görülemediği için günlük hayatımızda çok fazla dikkat çekmez. Ancak, ne zaman ki birisiyle ilgili bir problem yaşarsak, sağlığımızı koruyamaz ve modern topluma ayak uyduramayız. Bu, kısmen, bu fonksiyonların birbirine bağımlılığından kaynaklanır. Bedenin üreteceği daha fazla enerji için, daha fazla oksijene dolayısıyla da nefesi yoğunlaştırmaya gerek vardır. Nefes yoğunlaştığında, bedenin dengesini ya da ağırlık merkezini zora sokar.

Eğitim sadece her bir fonksiyon için kapasite geliştirmeyi değil, aynı zamanda onların birbirleriyle bağlantıları konusunda derinleşmeyi ve sağlamlaşmayı amaçlar. Akışkan bir şekilde enerji üretme, oksijen alma ve ağırlık merkezimizle denge sağlama süreçlerini geliştirmek; bizim için daha çeşitli hareketleri yapabilmeyi mümkün kılar. Ki bu da hayattaki istikrar ve devamlılığımızı arttırır. Temel olarak bu prensip sahneye de uyarlanabilir. Bu parametrelerin disiplinli ve bütünlüklü gelişimi sayesinde, beden güç ve kıvraklık kazanır; ses genişler, kapasitesi artar; “başkalarına” dair farkındalık gelişir. Bu tarz bir çalışma oyuncunun bakış açısını iletmek için ihtiyaç duyduğu açıklayıcı etkiyi geliştirir. Dolayısıyla oyunculuk sanatının temel gereksinimleri bu üç kritik, birbiriyle ilişkili ve “görünmez” fenomenlerde derinleşmek ve farkındalık kazanmakta yatar.

Kameron Steele Biyografi

Kameron Steele 1991 yılında Tadaski Suzuki’nin Toga Suzuki Kumpanyası’na katıldı. O günden bu yana kumpanyada aktör, asistan yönetmen, eğitimci ve çevirmen rollerini üstlendi. Kral Lear, Ivanov ve Dionysos gibi oyunlarda yer aldı. 1998’den 2007’e kadar, eş zamanlı olarak Robert Wilson’s Watermill Merkezi’ne görev aldı ve Wilson’ın Persephone, Woyzeck, DDDIII: The Days Before oyunlarında yer aldı, Prometheus oyunundaysa başrolü üstlendi. 2003’te, Steele Arjantinli yönetmen Ivana Catanese ile AlaSur Kumpanyasını kurdu. O günden bu yana işleri Arjantin, Meksika, New York’ta sergilendi. Tadahsi Suzuki’nin yazdığı “Culture is The Body” [Kültür Bedendir] kitabının Kameron Steele tarafından yapılan çevirisi 2015 yılında yayımlandı.

Yürütücü: Kameron Steele / Suzuki Company of Toga