Çağdaş Oyunculuk Yöntemlerinde Beden | Kerem Karaboğa

01.11.2019 - CUMA - 16.00 | Ergin Orbey Deneme Sahnesi

01

Kasım

1968’de İstanbul’da doğdu. 1993’te Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümü’nden mezun oldu. Yüksek Lisans ve Doktora eğitimini 1993-2001 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji Anabilim Dalı’nda tamamladı. 1994’te İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji Bölümü’nde ders vermeye başladı. Halen aynı bölümde Profesör ve Bölüm Başkanı, İstanbul Üniversitesi Haldun Taner Tiyatro Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde Müdür olarak görev yapmaktadır. Birçok ulusal ve uluslararası dergi ve kitapta yazar, çevirmen, editör ve hakem olarak görev almış, yazdığı “Oyunculuk Sanatında Yöntem ve Paradoks”, “Tragedya ile Sınırları Aşmak – Theodoros Terzopoulos’un Tiyatrosu” ve “Geçmişten Günümüze İstanbul Tiyatroları 1 / Suriçi İstanbul’u, Bakırköy ve Çevresi” kitapları Habitus Kitap, E Yayınları ve Yapı Kredi Yayınları tarafından yayınlanmıştır.

20

Ekim

Özlem Hemiş | Çağdaş Sahnenin Seyri

Ergin Orbey Deneme Sahnesi | 16.00

22

Ekim

Uluç Esen | Sanat ve Zanaat İlişkisi

Ergin Orbey Deneme Sahnesi | 16.00

25

Ekim

28

Ekim

Hasibe Kalkan | Belgesel Tiyatro

Ergin Orbey Deneme Sahnesi | 16.00

30

Ekim

Yavuz Pekman | Türk Tiyatrosunda Estetik ve İdeoloji

Ergin Orbey Deneme Sahnesi | 16.00

01

Kasım

02

Kasım

Oğuz Arıcı | Oyun Yazarlığı ve Dramaturgi

Ergin Orbey Deneme Sahnesi | 16.00

03

Kasım

Selen Korad Birkiye | Çağdaş Tiyatroda Dramaturgi

Ergin Orbey Deneme Sahnesi | 16.00