Dans / Tiyatro Kesişiminde Beden ve Hareket

07.11.2019-08.11.2019-09.11.2019

07

Kasım

Yerleşik/verili bir dans tekniği ve o teknik etrafında yapılandırılmış formal bir hareket dağarcığından yola çıkmaktansa; içsel itkiler, kişilerarası ilişkisel bağlar/gereksinimler/zorunluluklar ve dışsal sınırlandırmalar sonucunda kendimizi dans ederken bulacağımız bir yöntemi deneyimleyerek öğreneceğiz. Odak noktamız, “mekanda yer değiştirme” dar anlamıyla hareket değil; belli bir niyet ve yönelim barındıran “bedensel eylemler” olacak: itmek, çekmek, sarılmak, eşlik etmek, engellemek, taşımak, sürünmek, yuvarlanmak, düşmek, tutmak, sabote etmek, kurtarmak, vb. Kontak doğaçlama, partnering ve hareket korosu formlarından ödünç alınan akış dinamikleri ve fiziksel prensiplerle, bu eylem motiflerini genişletilmiş serilere ve dizgelere dönüştüreceğiz. Belli örüntüler (pattern) kurgulayacak ancak stilize edilip sabitlenmiş skorlar oluşturmayı erteleyeceğiz. Gerek araştırma gerekse icra aşamasında bedenin potansiyel hareket spektrumunu daraltmayacak bir esnekliği koruyacağız.

İçsel itkilerine ve bedensel hislerine duyarlı, kinetik ve kinestetik farkındalığı olan, dinamik, eyleyen ve dinleyen, aynı zaman-mekanı paylaştığı diğerleriyle diyalog halinde bir bedeni araştıracak ve arayacağız.

Çelişkileri bedende kurup; imalar ve çağrışımlar yoluyla dile gelen beden hikayeleri oluşturacağız. Riski sorgulayacak, fiziksel ve duygusal konfor alanlarını önce tanımayı, sonra da ötesindeki bilinmeyenle flört etmeyi deneyeceğiz. Eğer arzumuz ve nefesimiz yeterse, beden ve imgelemin buluştuğu yaratıcı kesişimde hayatta kalma oyunları oynayacağız.

Yürütücü: Bedirhan Dehmen